O jednotkách PO

O jednotkách požární ochrany

V této části stránek se dozvíte něco u struktuře a fungování Jednotek požární ochrany, abychom Vám lépe přiblížili kdo a proč vyjíždí se zásahovou technikou na pomoc k mimořádným událostem. 

Základní informace o Jednotkách požární ochrany:
Jednotkou požární ochrany (dále jen „jednotka PO") se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.). Celý článek naleznete zde.

Kategorie Jednotek požární ochrany:
Jednotka požární ochrany Městysu Divišov je zařazena do kategorie JPO III. Pro účely plošného pokrytí území ČR se dělí Jednotky PO do šesti kategorií. Jejich rozdělení naleznete zde.

Operační rozdělení Jednotek požární ochrany:
Podle toho, do jaké kategorie jednotka patří pro ni platí různé výjezdové časy, dostupnost, časové pokrytí činnosti a další aspekty. Kdy musí jaká jednotka po vyhlášení poplachu vyjet na pomoc k místu události i jiné technicko - operační informace, se dozvíte zdeDva problémy na silnicích v jeden den

Požár nad Českým Šternberkem se rychle šířil

Plameny si vzaly střechu rodinného domu

K rozsáhlému požáru na nepřístupném místě se cisterny nedostaly

Automobil po nehodě na náledí sám přivolal záchranné složky

Jednotka vyjížděla k ohlášenému požáru elektromobilu