Menu

Operační rozdělení JPO

Operační rozdělení JPO

 

Kategorie JPO JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI
Doba výjezdu (min) 2 5 10 2 10 10
Územní působnost (min)   20 10 10 není není není
Druh jednotky PO   HZS kraje     SDH obce     SDH obce     HZS podniku     SDH obce     SDH podniku  

 

Jednotky PO kategorie JPO I až JPO III na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru ČR provádí zásah i mimo katastrální území obce, v níž jsou dislokovány.

Jednotky PO kategorie JPO IV až JPO VI plní úkoly jednotky v místně příslušném katastrálním území obce nebo areálu podniku svého zřizovatele, příp. na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru poskytují speciální techniku.

Po dohodě se zřizovatelem mohou být jednotky kategorie JPO IV až JPO VI využívány k zásahům i mimo svůj územní obvod.

Zavřít
Zavřít