Menu

Jak zní siréna

Jak zní siréna

V ČR se používají tři signály sirén, ale pouze jeden je pro varování obyvatel.

Signál „Všeobecná výstraha" pro varování občanů:

 Tón sirény       Délka tónu   Název signálu           
 Kolísavý   140 vteřin  Všeobecná výstraha

Varovný signál „všeobecná výstraha" je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin – může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je poté informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Signál „Požární poplach" pro vyhlášení poplachu jednotkám požární ochrany:

 Tón sirény   Délka tónu   Název signálu 
 Přerušovaný   60 vteřin  Požární poplach 

Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény, který napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ" po dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Tento signál svolává jednotky požární ochrany.

Signál "Zkouška sirén" pro ověření provozuschopnosti:

 Tón sirény   Délka tónu   Název signálu 
 Nepřerušovaný   140 vteřin  Zkouška sirén 

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin v poledne akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin).

V případě mluvících sirén uslyšíte také hlášení:

"TOTO JE ZKOUŠKA SIRÉN"

Zavřít
Zavřít