Menu

Požáry

V případě vypuknutí požáru v objektu, kde se právě nacházíte (bydlíte), zachovejte klid.

• Prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby, pokud ano, snažte se je zachránit. Pokud se vám to nepodaří, zapamatujte si, kde se nacházejí, bude to cenná informace pro hasiče.

• Požár uhaste dostupnými prostředky a provádějte opatření k zamezení jeho šíření (např. zastavte přívod plynu, vypněte elektrický proud, uzavřete dveře, odstraňte hořlavé kapaliny).

• Varujte ostatní, např. voláním „hoří".

• Co nejdříve volejte tísňovou linku 150 nebo 112 a ohlaste požár, nebo ohlášením pověřte jinou osobu.

• Neodvětrávejte prostory, v nichž hoří. Přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje.

Evakuujte se v souladu s požárním evakuačním plánem objektu:

◦ chraňte si tělo, nejlépe namočením oděvu, a dýchací cesty namočeným ručníkem, pokud je evakuační cesta zakouřená;
◦ vezměte si nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky a podobně)
◦ snažte se pomoci těm, kteří si pomoci nemohou (staří lidé, děti, imobilní osoby, sluchově nebo zrakově postižení).

• Zajistěte odstranění překážek, které mohou omezit zásah jednotek požární ochrany a dalších záchranných jednotek (odstranění zaparkovaných vozidel, otevření vjezdových vrat a závor apod.).

• Poskytněte pomoc hasičům (sdělte potřebné informace nebo dělejte úkony podle požadavku hasičů).

• Při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli k dispozici jednotkám požární ochrany k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytu.

 

Zavřít
Zavřít