Menu

Ptačí chřipka

Co je ptačí chřipka?

Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak i drůbež, jako slepice, krůty, kachny a husy, ale i jiné ptáky chované v zajetí. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1–2 dnů. Nejvýznamnější prevence je pro člověka dodržování zásad osobní hygieny.

Praktické rady:
• Při nálezu hromadného úhynu volně žijícího ptactva informujte místně příslušnou Krajskou veterinární správu, nejbližšího soukromého veterináře nebo policii.

• Vyvarujte se styku s nemocnými nebo mrtvými ptáky a upozorněte děti, aby se takových ptáků nedotýkaly. Nevpouštějte ptáky do svého obydlí.

• Dodržujte zásady osobní hygieny, myjte si pravidelně ruce mýdlem, obzvláště před jídlem.

• Pozornost věnujte hygieně při vaření.

• Zajistěte ochranu domácích miláčků – psů, koček apod. – zabraňte jim v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky.

• Při cestování do zemí zasažených virem ptačí chřipky dodržujte doporučení vydaná ECDC (Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) a Ministerstvem zdravotnictví, tato doporučení najdete na www.mzcr.cz.

•Nenavštěvujte např. místní trhy s drůbeží

• Neobávejte se konzumace drůbežího masa a drůbežích výrobků.

• Drůbeží maso a vejce důkladně tepelně opracujte (vařením, pečením apod.), virus je zničen při teplotě 70 °C v jádře potraviny, a to již za jednu sekundu.

Zavřít
Zavřít