Menu

03.10.2015 Z požáru diskotéky přímo k převrácenému autobusu

PŘESTAVLKY: Ve dnech třetího až čtvrtého října 2015 se členové divišovské výjezdové jednotky zúčastnili největšího cvičení pro dobrovolné hasiče v okrese Benešov. Devátý ročník akce i letos uspořádali dobrovolní hasiči v Přestavlkách ve spolupráci s benešovskou záchrannou službou a profesionálními hasiči z Benešova.

03.10.2015 Z požáru diskotéky přímo k převrácenému autobusu

Příprava k účasti zabrala dva předcházející měsíce, kdy hasiči doplňovali do výjezdového vozu potřebné vybavení a pracovali na zlepšení taktických a odborných znalostí. V sobotu v poledne se družstvo ve složení 1+5 přesunulo na stanovené místo v Přestavlkách.

Během odpoledního výukového bloku bylo 16 zúčastněných dobrovolných jednotek rozděleno do skupin po čtyřech družstvech, ve kterých později pracovala také na nočních součinnostních stanovištích. Divišov během dne spolupracoval s hasiči z Pyšel, Ostředku a Vranova.

První stanoviště bylo zaměřeno na nácvik správného třídění raněných metodou START při hromadném neštěstí. Současně se oddělili velitelé jednotek, kteří měli vlastní blok. Poté se hasiči přesunuli do hasičské zbrojnice místního sboru, kde byl připraven blok zamřený na nácvik resuscitace. Následoval blok zaměřený na komunikaci radiostanicemi a naposledy se hasiči připravovali na správné vyprošťování zraněných z dopravních prostředků.

Tím vzdělávací část akce skončila, následovala večeře a převlečení z pracovních stejnokrojů do zásahových kompletů. Začala hlavní část cvičení, noční prověřovací část. Při zásazích pracovali pouze dobrovolní hasiči, profesionální záchranáři a hasiči byli v úlohách rozhodčích. Mezi stanovišti se technika pohybovala s výstražnými majáky, komunikace probíhala jen prostřednictvím radiostanic.

Požár diskotéky – 16 vynesených z budovy
Dle rozpisu akce začínal Divišov, spolu s dalšími jednotkami v čtyřčlenné sestavě, u rozsáhlého požáru. Velitelé jednotek se předem dohodli, že velitel jednotky z Divišova bude velet právě tomuto hromadnému zásahu.

Po příjezdu na místo se ukázalo, že se jedná o požár obchodního střediska, které má v nejvyšším patře diskotéku. Ve spodním patře bylo potřeba zlikvidovat dvě ohniska požáru. Průzkumem spodních pater budovy byli nalezeni dva zranění v bezvědomí, které hasiči evakuovali z budovy a předali záchranné službě.

Po likvidaci požáru se ukázalo, že celé horní patro objektu s diskotékou je silně zakouřené. Viditelnost byla v řádu desítek centimetrů. Hasiči museli postupovat pouze ve dvojicích a hmatem prozkoumávat jednotlivé části objektu. Celkem bylo nalezeno a vyneseno 16 zraněných. Současné proběhl venkovní průzkum okolí budovy, tam žádní lidé nalezeni nebyli.

Srážka autobusu, auta a motorky – 52 zraněných
Ihned po ukončení zásahu a vyhodnocení akce rozhodčími se družstva přesunula na druhé stanoviště, kterým byla hromadná nehoda s velkým množstvím zraněných. Akci velel velitel jednotky z Pyšel. Hasiči nalezli na místě autobus plný lidí převrácený na bok, havarovaný osobní automobil. Po ukončení zásahu se hasiči dozvěděli, že účastníkem nehody byl také motorkář, který však při zásahu nalezen nebyl, což způsobilo trestné body celé skupině.

Divišovská jednotka provedla technické zajištění převráceného autobusu proti dalšímu pohybu za pomoci lana z navijáku, které také označila pro lepší viditelnost. Pomocí mobilních světel také zajistila osvícení vnitřního prostoru autobusu, kde se nalézalo velké množství zraněných. Poté vyprostila dva zraněné z osobního vozu, které transportovala na shromaždiště zraněných, kde již začala fungovat zdravotnická část, jak postupně dojížděly na místo posádky záchranné služby.

Hasiči z Divišova našli osobu na horní části autobusu a provedli její transport a přesun na shromaždiště raněných. Poté se zapojili do vyprošťování a transportu zraněných z autobusu, následně také pomáhali s ošetřováním zraněných v zelené skupině.

Myslivec zkolaboval na posedu
Vyhodnocením hromadné nehody skončila část součinnostního nácviku, další stanoviště už musela každá jednotka řešit samostatně. Divišov se vydal na pomoc k ohlášené události za obcí. Na posedu byl nalezen myslivec v bezvědomí.

Hasiči vystoupali nahoru, ověřili základní životní funkce, zajistili u pacienta tepelný komfort. Nalezli také zbraň, což bylo ohlášeno na operační dispečink. Pacient byl naložen do vanových nosítek, pomocí kterých byl také úspěšně spuštěn na zem a předán přivolané záchranné službě.

Osobní auto na střeše – dvojitá resuscitace
Dalším stanovištěm byla dopravní nehoda osobního vozu. Jednotka nalezla automobil převrácený na střeše a zaklíněný z jedné strany ve stromu. Po technickém zajištění místa a automobilu byly postupně při průzkumu nalezeny tři osoby ve vozidle. Dospělý muž, mladá žena a po odstranění dětské autosedačky také novorozenec.

U muže byly zjištěny základní životní funkce v pořádku, opak však platil u ženy a dítěte. To bylo vyproštěno z vozu jako první a jeden člen družstva okamžitě zahájil resuscitaci. Poté se dvojici hasičů podařilo z přední části vozu vyprostit i ženu. Ti také ihned zahájili oživovací pokusy.

Zbylí členové jednotky intenzivně pracovali na vyproštění muže z vozu. Resuscitace obou dříve vyproštěných trvala dlouhé minuty, nakonec se podařilo obnovit základní životní funkce u obou. Celá jednotka pak asistovala u vyproštění muže z vozu. I přes několik technických nedostatků byl zásah rozhodčími na stanovišti hodnocen velmi pozitivně.

Na protipovodňovou hráz nedošlo
Z dopravní nehody se jednotka přesunula k nedalekému rybníku, u kterého rozvinula na stanovišti požární útok. Ten se nevydařil podle představ, po ukončení úkolu se družstvo přesouvalo k dalšímu stanovišti nedaleko, kterým byla stavba protipovodňové hráze z pytlů s pískem.

Během přesunu na další stanoviště však došlo k defektu na zásahovém vozidle, kvůli kterému byla divišovská jednotka nucena účast v cvičení ukončit a zaměřit se na opravu a dopravu vozu zpět na zbrojnici v Divišově.

Družstvo nestihlo absolvovat stanoviště protipovodňové hráze, sebevraha v okně a požár komínu a požár ve sklepě. Nucené ukončení cvičení mrzí o to více, že jednotka bojovala při své vůbec první účasti na akci o výborné páté místo v konečném pořadí.

Děkujeme organizátorům za přípravu akce a věříme, že jsme obec i hasiče z Divišova reprezentovali na této se ctí.

Zpět
Zavřít
Zavřít