Menu

10.10.2015 Divišovští hasiči pomáhali s přípravou kolegů

LBOSÍN: V sobotu 10. října 2015 se v obci Lbosín uskutečnilo okrskové cvičení pro sbory dobrovolných hasičů z okolí. Hasiči z divišovské jednotky se akce zúčastnili na straně organizátorů, velitel jednotky byl současně velitelem cvičení.

10.10.2015 Divišovští hasiči pomáhali s přípravou kolegů

Na akci se sjelo sedm družstev, pro která organizátoři připravili několik stanovišť s různým zaměřením. Okruh začínal součinností dvou družstev, která měla za úkol postavit vodní vedení pro dálkovou dopravu vody z místního rybníka ke kravínu, vzdálenému do kopce několik stovek metrů. K překonání převýšení bylo potřebné vložit do vedení dvě čerpací stanice.

Poté se již družstva osamostatnila a vydala se na okruh vedoucí k rozhledně Špulka. První samostatným stanovištěm byla první pomoc. Tam se dvojice členů každého družstva stala figuranty a ostatní museli poskytnout první pomoc. Stanoviště bylo zaměřeno na zvládnutí základních život zachraňujících úkonů.

Po výstupu k rozhledně bylo potřeba ze simulovaného hydrantu dopravit vodní vedení jedním proudem do prvního patra rozhledny. Toto stanoviště vyžadovalo znalost vyvázání konce vedení s proudnicí a vytažení do výšky.

Pak se družstva vrátila zpět do startovní oblasti. Velitel jednotky musel vyplnit dílčí zprávu o akci, další členové zpracovávali znalostní testy. Strojník družstva měl za úkol výměnu poškozeného kola na požárním přívěsu a účastníci se vzdělávali také v oblasti značek a signálů.

Zpět
Zavřít
Zavřít