12.12.2015 Výroční schůze SDH Divišov

DIVIŠOV: V sobotu 12.prosince 2015 večer se ve společenském prostoru divišovské hasičské zbrojnice konala výroční schůze členů Sboru dobrovolných hasičů Divišov. Jednání zahájil přivítáním přítomných hostů náměstek starostky SDH Jaroslav Pekárek.

12.12.2015 Výroční schůze SDH Divišov

Poté si vzala slovo starostka SDH Dana Vilímková a na úvod seznámila účastníky valné hromady s připraveným programem. Následovala volba nezbytných orgánů pro zdárný průběh schůze, zvolena tak byla návrhová komise a zapisovatel.

Starostka sboru poté přítomné seznámila, prostřednictvím zprávy Výboru SDH, o činnosti dobrovolných hasičů v končícím roce 2015. Další v pořadí následovala hospodářka sboru Jarmila Hloušková, která přednesla informace o hospodaření sboru v uplynulých dvanácti měsících. Informační blok následně uzavřela zpráva revizní komise.

Členská schůze schválila delegáty SDH Divišov na výroční valnou hromadu okrsku a pod taktovkou jednatelky SDH Zdeňky Bumbálkové se následně udělovala vyznamenání členů dobrovolného sboru. Po diskuzi a závěrečném usnesení starostka sboru oficiální část výroční valné hromady ukončila a následovala volná zábava.

Pozvání mezi hasiče přijal také v letošním roce starosta Divišova Zdeněk Pekárek, který ve svém příspěvku hasiče pochválil a poděkoval jim za činnost, kterou ve prospěch městysu a jeho obyvatel vykonávají. Za organizaci sokol přišel mezi hasiče Josef Zelenka. Divišovští hasiči oběma pánům děkují za jejich účast na výročním hasičském setkání.

 

Silná noční bouře řádila na Divišovsku

Na dálnici D1 shořel osobní automobil

Místo koupaliště čekal hasiče požár nad dálnicí

V Divišově to klouzalo i bez náledí

Dva problémy na silnicích v jeden den

Požár nad Českým Šternberkem se rychle šířil

Plameny si vzaly střechu rodinného domu