19.06.2015 Nádrž je po čištění bez vody

DIVIŠOV: Každoroční akce SDH Divišov a členů výjezdové jednotky v podobě čištění dna divišovské nádrže u fotbalového hřiště, se konalo v letošním roce v pátek 19.června odpoledne. Akci předchází jako procesní předvoj otevření výtokového stavidla, které se provádí několik hodin před zahájením čištění, aby hladina dostatečně klesla. Hasiči se pak k práci sešli ve čtyři hodiny odpoledne a pustili se do práce.

19.06.2015 Nádrž je po čištění bez vody

Přistaveno bylo výkonné čerpadlo, které má své tradiční místo u výpusti, kde se do nádrže také vsadí savice, které čerpají vodu potřebnou k čištění větší části nádrže.

Po obvodu nádrže byl natažen vodní proud, který se na protilehlé straně plochy rozdělil na tři menší proudy vody, kterými pak probíhá postupné čištění dna po spádu. Kromě samotného čištění je tak tato akce vhodným praktickým nácvikem práce s natlakovanou proudnicí vodního C proudu, který řada členů jednotky i využila.

Po vyčerpání větší části nádrže je již zbytková voda natolik hustá, že není možné ji pomocí savic a čerpadla k čištění použít. Proto se na dočištění použila, opět tradičně, voda z automobilové cisterny. Akce trvala cca tři pracovní hodiny.

Na průběh a způsob čištění nádrže se přišel podívat i starosta obce. Několik fotografií z akce naleznete zde.

Z tábora YMCA nebylo možno po vichřici odjet

Velké množství jednotek spěchalo k požáru v Jemništi

První sníh předznamenal požár domku u Libže

Hasiči asistovali u nových kostelních zvonů v Divišově

Během krátké chvíle požáry v Xaverově a Českém Šternberku