28.08.2015 Setkání na konci letních prázdnin

DIVIŠOV: Na konec letních prázdnin naplánoval Výbor SDH Divišov setkání členů sboru. Místem akce se stala hasičská zbrojnice v Divišově, nebo přesněji řečeno volné prostranství před výjezdovými garážemi. A jak potvrdila starostka sboru Dana Vilímková, takovou schůzi sbor ještě neměl.

28.08.2015 Setkání na konci letních prázdnin

Program pod širým nebem, které sice hrozilo kapkami deště, ale zůstalo jen u hrozeb, začal již ve čtyři hodiny odpoledne, kdy se před hasičárnou sešli rodiny s dětmi u táboráku s opékáním buřtů. K rozdělání ohně posloužila stará část nákladního vozu, čímž nebylo ohroženo okolí před plameny.

Opékání probíhalo pozvolně, neb jak se ukázalo, mladší členové sboru nemají ještě patřičnou zkušenost s rozděláváním ohně. Přeci jen jsou u hasičů spíše z důvodů hasebních, než rozdělávacích. Dětem menší plamínky neubraly na radosti a vesele se věnovaly hrám všeho druhu.

Prudký obrat opékání vnesla do akce až později dorazivší starostka, která ze skomírajícího ohýnku udělala v mžiku vatru hodnou masově vydatného buřta, čímž začalo hromadné opékání a stravování. Dětský program zvolna skončil kolem šesté hodiny.

To se na prostranství vystřídalo osazenstvo, děti s doprovodem se rozešly do svých domovů ukládat se k večerníčkům a spánku, zatímco dospělí členové sboru zasedli k přistaveným lavičkám a mohla začít avizovaná členská schůze.

Přítomní se seznámili s akcemi sboru od posledního společného setkání na výročním setkání, dozvěděli se o výjezdech jednotky a v druhé části jednání se zaměřili na přípravu divišovského memoriálu, který se koná již za dva týdny. Poté byl večer věnován volné zábavě a úklidu.

 

Z tábora YMCA nebylo možno po vichřici odjet

Velké množství jednotek spěchalo k požáru v Jemništi

První sníh předznamenal požár domku u Libže

Hasiči asistovali u nových kostelních zvonů v Divišově

Během krátké chvíle požáry v Xaverově a Českém Šternberku