Menu

COVID 19 a pomoc divišovských hasičů

Ani činnosti hasičů v Divišově se nevyhnula zdravotní opatření zavedená v České republice v souvislosti s nemocí Covid 19 a její celosvětovou pandemií. Hasiči v Divišově byli na možný vznik situace včas připraveni, zejména činnost jednotky tak zůstala po celou dobu mimořádných opatření v Česku zachována. Hasiči v této složité době zajišťovali jak běžnou výjezdovou činnost, tak pomáhali vedení městysu s potřebnými činnostmi.

COVID 19 a pomoc divišovských hasičů

Již v závěru února 2020 doplnila zásahová jednotka své vybavení o nezbytné prostředky osobní ochrany, aby byla připravena na možná rizika. V souvislosti s vyhlášením karantény a nouzového stavu v polovině března tak hasiči disponovali nezbytnými ochrannými prostředky a dezinfekcí pro zajištění činnosti.

Nejdříve z preventivních, následně z karanténních důvodů byla však omezena veškerá hromadná činnost, přerušeny byly výcviky a odborná příprava. Současně se omezil počet členů jednotky na jednotlivých výjezdech na minimum, aby v případě nákazy některého z členů a následné karantény dalších členů družstva zůstala akceschopnost zachována. V podobném duchu probíhala také nezbytná údržba techniky a další nutné činnosti. Hasiči omezili potkávání na nezbytné minimum.

Kromě zajištění nezbytné akceschopnosti jednotky pomáhali členové jednotky také s dalšími činnostmi v Divišově a okolí. Ve spolupráci s městysem distribuovali mezi občany dezinfekce na ruce a následně také pro starší spoluobčany respirátory. Pravidelně prováděli dezinfekci všech kontejnerových stanovišť ve všech obcích a částech městysu.

S ohledem na vzniklou situaci byla divišovská hasičská jednotka také dovybavena, prostřednictvím hasičského záchranného sboru, čtyřmi kusy speciálních protichemických obleků a ochranných masek. Jednotka nyní disponuje vybavením, ve kterém může zasahovat i v nejrizikovějším prostředí.

Zpět
Zavřít
Zavřít