Menu

Hrozbu exploze se podařilo odvrátit, zásah trval 16 hodin

DIVIŠOV: V pondělí 2. července 2018, krátce před sedmou hodinou večer, přijali divišovští hasiči tísňovou výzvu z krajského operačního střediska hasičského záchranného sboru. O pomoc byli požádáni v souvislosti s nahlášeným požárem tlakové láhve v Divišově. Spolu s dalšími jednotkami následujících mnoho hodin čelili hrozbě exploze a poničení budovy. Zásah byl ukončen až druhý den před polednem.

Hrozbu exploze se podařilo odvrátit, zásah trval 16 hodin

Z hasičské zbrojnice trvala cesta zásahové divišovské cisterny do firmy dvě minuty. Pracovníci firmy navedli divišovské hasiče k místu události a popsali jim strukturu budovy. Zasažená dílna v druhém patře budovy byla hustě zakouřená a v její zadní části bylo patrné plamenné hoření v oblasti ventilu tlakové láhve na svářecí soupravě.

Hasiči zajistili v budově odpojení elektrické energie a v dýchací technice zavedli do budovy od cisterny vodní proud. Z bezpečné vzdálenosti a v rámci možností krytí zahájili ochlazování tlakové láhve proudem vody. Od zahájení zásahu bylo nutné zabránit uhašení plamene, což by výrazně zvýšilo riziko výbuchu. Riziko exploze bylo velké po celou dobu trvání zásahu.

FOTOGRAFIE ZE ZÁSAHU NALEZNETE ZDE

Po příjezdu profesionálních jednotek bylo následné chlazení lahví prováděno druhým vodním proudem z automobilového žebříku, později byl nasazen speciální přenosný monitor, který umožňuje zásah bez lidské obsluhy. Divišovská cisterna dodávala pro toto dlouhodobé chlazení vodu během prvních hodin zásahu.

Druhá část divišovského družstva se s dopravním automobilem přesunula k vodní nádrži u fotbalového hřiště, kde pomocí přenosného čerpadla zřídila čerpací stanoviště a po celou dobu zásahu zajišťovala plnění hasičských cisteren hasební vodou.

Noční zásah

O půlnoci rozhodl velitel zásahu z bezpečnostních důvodů o rozšíření bezpečnostního koridoru v okolí budovy, proto byla veškerá technika přesunuta mimo areál firmy. Členové jednotky se během noci postupně prostřídali tak, aby mohla jednotka na místě fungovat po celou dobu zásahu.

Tlaková láhev samovolně přestala hořet po šesté hodině ráno, přivolaní policejní pyrotechnici potvrdili, že je možné ji vynést z budovy, což hasiči následně provedli a lahev přesunuli do nedalekého rybníku pro definitivní ochlazení. V dopoledních hodinách se divišovská jednotka vrátila zpět na zbrojnici, zásah byl ukončen hodinu před polednem.

Chlazení tlakové láhve

Kromě profesionálních hasičů z Benešova a Vlašimi na místě zasahovaly dobrovolné jednotky z Divišova, Bílkovic, Teplýšovic, Trhového Štěpánova, Zdislavic a Choratic. V souvislosti se zásahem byly v pohotovosti také dobrovolné jednotky Bystřice a Vlašim.

Během večera a noci byl na místě události přítomný starosta obce, který ve spolupráci s členkou SDH Divišov zajišťoval pro zasahující hasiče nezbytné občerstvení a pitnou vodu. Děkujeme.

Hasiči včasným zásahem zabránili výbuchu svářecí soupravy
(tisková zpráva HZS Středočeského kraje)

Požár autogenní soupravy v dílně v obci Divišov na Benešovsku byl na tísňovou linku HZS Středočeského kraje nahlášen v pondělí 2. července krátce před 19. hodinou.

Na místo byli vysláni profesionální hasiči ze stanic HZS Vlašim a HZS Benešov a jednotka sboru dobrovolných hasičů z Divišova. Po příjezdu na místo byl potvrzen požár svářecí soupravy s kyslíkem a acetylénem. Zásah komplikovalo zakouření dílny a vysoká teplota, zároveň hrozil výbuch láhve s následným intenzivním hořením.

Hasiči v dýchací technice ihned zahájili ochlazování pomocí jednoho vodního proudu. Druhý byl následně nasazen pomocí automobilového žebříku. Velitel zásahu vzápětí nasadil přenosný monitor (hasičská proudnice bez nutnosti obsluhy) místo obou proudů a povolal na místo další cisterny pro plynulé zásobování vodou. Pohotovostní služba zajistila vypnutí elektřiny v celém objektu. Po odvětrání dílny přetlakovou ventilací bylo zjištěno, že z acetylénové tlakové láhve uniká plyn, který hoří přibližně třiceticentimetrovým plamenem. S ohledem na špatný přístup k soupravě v druhém nadzemním podlaží velitel zásahu vytyčil nebezpečnou zónu s režimovým vstupem a nařídil v pokračování ochlazování pomocí monitoru. Při obdobném zásahu se plamen nesmí uhasit, protože pak hrozí nebezpečí výbuchu. Současně byla voda použitá na ochlazování odčerpávána z objektu, aby byl omezen vznik dalších škod. Vzhledem k poloze objektu nebylo nutné v okolí zahájit evakuaci obyvatel.

Protože nebylo možné bezpečně změřit ani odhadnout povrchovou teplotu tlakové láhve, byl na místo vyžádán specialista v rámci systému TRINS (Transportní informační a nehodový systém), který přijel z Kolína před 23. hodinou. Po vyhodnocení situace s ohledem na taktické postupy při zásazích tohoto charakteru bylo rozhodnuto o pokračování bezpečného ochlazování celou noc.

Časně ráno byla na místo povolána výjezdová skupina Pyrotechnické služby Policie ČR. Po šesté hodině plamenné hoření samovolně ustalo. Technik ve speciálním ochranném obleku provedl měření povrchu tlakové láhve termokamerou. Vzhledem k příznivé teplotě mohla být láhev transportována z dílny a přemístěna nejprve do provizorní vodní lázně a následně do nedalekého rybníka. Zásah hasičů byl ukončen předáním řediteli firmy v úterý hodinu před polednem.

Vyšetřovatel stanovil jako příčinu vzniku požáru nepředpokládanou změnu provozních parametrů svářecí soupravy a škodu vyčíslil na 3 miliony korun. Nikdo nebyl zraněn a hasiči rychlým a profesionálním zásahem zabránili výbuchu láhve a následné újmě na lidských životech a majetku firmy.

Zpět Vytisknout stránku
Zavřít
Zavřít