Menu

Nová cisterna zaparkovala u hasičů v Divišově

DIVIŠOV: Velký historický milník nastal v sobotu 21.května 2022 v životě hasičů v Divišově. Vůbec poprvé v dějinách místní dobrovolné jednotky získali hasiči do užívání zcela novou cisternovou automobilovou stříkačku. Slavnostní převzetí bylo spojeno s malou slavností u zbrojnice v Divišově, která současně získala i nový venkovní kabát.

Nová cisterna zaparkovala u hasičů v Divišově

Program byl zahájen ve 13. hodin. Kromě členů jednotky se akce zúčastnili také zástupci vedení obce, včele s panem starostou Zdeňkem Pekárkem, kterému patří velký dík za mnoholeté legislativní úsilí o realizaci dotačních prostředků ze státních i krajských subjektů, neboť stávající cisterna Liaz z roku 1989 již nedostačovala aktuálním potřebám výjezdové jednotky. Děkujeme za účast na slavnostním převzetí vozu také pozvaným hostům a veřejnosti.

Dlouholetá snaha členů jednotky i vedení obce byla naplněna v roce 2021, kdy se podařilo získat finanční prostředky z dotačních programů. Na jaře 2021 byla zpracována zadávací dokumentace, po jejím schválení následovalo výběrové řízení na dodavatele. V soutěži uspěla společnost THT z Poličky, se kterou byla v létě 2021 uzavřena smlouva o dodávce zvoleného typu vozidla. To bylo do Divišova dodáno v květnu 2022.

Z nabízených podvozků se jednotka, s ohledem na komplikované terénní podmínky v okolí městyse, rozhodla pro cisternu Tatra Terra s kabinou pro celé družstvo a veškeré zásahové vybavení, které hasičské družstvo při své zásahové činnosti potřebuje. Zvoleno bylo také výrazné reflexní označení vozidla, aby byla zajištěna maximální bezpečnost zasahujících u zásahů, zejména na frekventovaných komunikacích.

Po převzetí bude následovat postupné zaškolování strojníků a členů jednotky v obsluze vozidla, které bude následně po přesunu potřebného vybavení z cisterny Liaz zařazeno do výjezdu. Cisterna Liaz bude i nadále sloužit svému účelu v nedalekých Choraticích, kam bude odprodána.

Zpět
Zavřít
Zavřít