Menu

Ohlédnutí velitele za prací jednotky v roce 2023

Rok 2023 je minulostí, ale činnost členů hasičské jednotky městyse Divišov pokračuje stále stejným tempem dále. Technika stojí připravena ve zbrojnici k výjezdu a čeká až ji bude třeba u zásahu. Tento rok jsme byli vysláni celkem k 56 událostem, z čehož bylo 17 požárů nákladních i osobních vozů a objektů.

Ohlédnutí velitele za prací jednotky v roce 2023

Mezi požáry bych zmínil hlavně dlouhotrvající zásahy spojené s dohlídkou a kontrolou místa zásahu. Jednalo se například o únorový požár chaty v plném rozsahu, kde jsme včasným zásahem uchránili sousední chatu a na místě jsme byli téměr 18 hodin. Náročný zásah jak fyzicky tak psychicky byl v Českém Šternberku , kde shořel celý prostor s jurtami. Docházelo k explozím propanbutanových lahví, kterých jsme nakonec v požářišti nalezli 14.

Do technických zásahů patří i výjezdy s AED. Automatický externí defibrilátor vlastníme již několik let a také probíhá  nepřetržitý výcvik. Letos došlo k propojení operačních středisek složek IZS a operátor záchranné služby nás zavolá na místo události, když to situace bude vyžadovat. Absolvovali jsme 3. zásahy s AED.

I tento rok jsme připravili program pro děti z MŠ, kdy si děti osahají hasičskou techniku a je jim zodpovězeno i nepřeberné množství otázek. Pravidelně se účastníme dětského dne, který se letos konal na fotbalovém hřišti. V rámci prevence a udržovaní místní znalosti jsme provedli prohlídku ZŠ, MŠ A DPS. Zúčastnili jsme se taktického cvičení na hradě Český Šternberk.

Letos jsme bohužel uctili památku kolegy z HZS Kolín, který zemřel tragicky při nehodě cisterny cestou k zásahu minutou ticha, nastoupení před zbrojnicí. Několik našich členů ho osobně znalo. Je to připomínka, že je důležité nepolevovat v pozornosti a nic nepodcenit. V prosinci jsme se připojili k uctění památky zavražděných osob při střelbě na pražské vysoké škole.

Jednotka tento rok měla 17 členů a nejsou to jen lidé z Divišova, jsou to i lidé z okolních obcí. Jednotka se schází pravidelně každý pátek, kdy probíhá údržba techniky, výcvik a školení témat daných GŘ na daný rok. Došlo k  rozšíření/prodloužení odborností některých členů, přibyl nový velitel družstva, jeden člen absolvoval kurz – obsluha motorových pil.

V zimním období probíhá příprava v tělocvičně ZŠ, kde se prakticky procvičuje první pomoc, transporty zraněných. Probíhá každoroční procvičení znalostí lanových technik, nouzové slanění atd.. Jaro jsme věnovali záchranným pracím na klidné a tekoucí vodě. Pro výcvik využíváme místní přírodní koupaliště. Chci také poděkovat stanici HZS Uhlířské Janovice, že nás přizvali na výcvik záchrany na jezu v Českém Šternberku.

Využili jsme dotačního programu na nákup nové zásahové obuvi. V tomto směru probíhá celý rok pravidelná obměna materiálu a provozních prostředků. Technika musí na STK každý rok, pravidelný servis, revize ...Téměř vše, co hasiči používají má svou maximální dobu životnosti. Jen málo věcí (zásahové obleky, lana, dýchací technika, přilby) se vyřadí jako poškozené, většina expiruje a i když vypadají jako nové, nelze je již používat.

Je třeba zmínit perfektní spolupráci se zřizovatelem jednotky, městysem Divišov, kdy v dnešní rychlé době je třeba reagovat na nastalé situace okamžitě. Zastupitelstvo v čele s panem starostou je v tomto směru příkladné. Závěrem chci poděkovat členům jednotky za další odpracovaný rok, za profesionální přístup a nasazení při událostech veselých, běžných, smutných a bohužel i tragických.

Do roku 2024 přeji všem hasičům a lidem v našem okolí hlavně zdraví a co nejvíce událostí veselých a žádné smutné.

Jaroslav Pekárek
Velitel JSDH Divišov

Související články
Zpět
Zavřít
Zavřít