Požární útok se ženám v Hvězdonicích vydařil

Krásné, téměř letní, počasí přivítalo v sobotu 16.5.2015 účastníky hasičského setkání v Hvězdonicích u Chocerad. Důvody byly dva. V první řadě oslava 90. let od založení sboru dobrovolných hasičů v této obci. Tím druhým pak společná postupová soutěž v požárním sportu pro hasičské okrsky Ostředek a Divišov.

Požární útok se ženám v Hvězdonicích vydařil

Sportovní program dne byl rozdělen na dvě části. Dopoledne absolvovala přítomná družstva žen i mužů pořadovou přípravu na místním fotbalovém hřišti a změřila síly se stometrovou hasičskou tratí s překážkami. Tato část soutěže probíhala v prostoru místního fotbalového hřiště.

Odpoledne se soutěžící přesunuli jen o pár metrů vedle na louku, kde pořadatelé připravili prostor pro soutěž v požárním útoku. První své síly s časomírou změřila družstva žen, poté je vystřídala mužská družstva.

Divišovský hasičský sbor měl na soutěž přihlášená mužstva v obou kategoriích, nakonec se ale akce zúčastnily jen ženy. Ty bez problémů absolvovaly dopolední individuální soutěž i pořadovou přípravu, odpoledne se družstvu také vydařil společný požární útok.

Kromě fotografií nabízíme také dvě krátká videa z pořadové přípravy. Foto a video z akce naleznete zde.

Z tábora YMCA nebylo možno po vichřici odjet

Velké množství jednotek spěchalo k požáru v Jemništi

První sníh předznamenal požár domku u Libže

Hasiči asistovali u nových kostelních zvonů v Divišově

Během krátké chvíle požáry v Xaverově a Českém Šternberku