Menu

Výcvik s novým vodním vybavením

Na začátku letošního roku získala divišovská hasičská jednotka do užívání vybavení pro vodní záchranu. Díky uvolnění protiepidemických opatření v druhém čtvrtletí bylo možné zahájit postupné proškolování členů jednotky v používání těchto pomůcek, zejména pak v práci v suchých oblecích, kterými jednotka nově disponuje.

Výcvik s novým vodním vybavením

Výcvik probíhá v malých skupinkách, a to jak z důvodu epidemické prevence, tak aby si každý mohl vybavení dostatečně vyzkoušet a nebylo nutné stále převlékat obleky. Suché obleky jsou určené zejména pro práci na vodě v chladném prostředí, pro záchranu osob probořených v ledu, při záplavách, povodních a při práci v řekách.

První výcviky jsou zaměřovány na seznámení s vlastnostmi obleků ve vodních prostředí a probíhají na klidné hladině. Po zapracování přejdeme postupně na vodu tekoucí a poslední část přípravy bude probíhat na jezech a v rychle tekoucích vodách.

Zpět
Zavřít
Zavřít