Menu

XXX. ročník memoriálu Františka Procházky a Václava Chalupeckého

Dne 10. září proběhl na ploché dráze v Divišově XXX. ročník memoriálu. On to ve Skutečnosti nebyl XXX. ročník, protože v roce 2020 a 2021 se tato soutěž nekonala díky Covidu-19. Ale byl zahájen v roce 1992 na popud kolegů hasičů z Dalov, kteří chtěli uctít památku zemřelého velitele okrsku, pana Františka Procházky, v roce 2006 přibylo jméno Václava Chalupeckého, starosty okrsku Divišov.

XXX. ročník memoriálu Františka Procházky a Václava Chalupeckého

Jelikož výbor SDH Divišov došel k závěru, že s touto soutěží končíme, protože byla již málo navštěvována a vlastně již ani není prostor, kde ji uspořádat, protože prostory na ploché dráze tomu neodpovídají. A od roku 1992 uběhlo 30 let, tak proto byl třicátý – poslední.

Přijelo 16 družstev mužů a 7 družstev žen. Zvítězili muži z Dalov A. Stříbro si odvezli muži z Radošovic a bronz hasiči z Bystřice. První místo v kategorii žen získala děvčata z Radošovic, druhé místo obsadily ženy z Netvořic a třetí místo náleželo ženám z Ostředka. Nejstaršími družstvy byli muži i ženy z Divišova. Ženy měly součet let 354, což je věkový průměr 51 let a muži 439, věkový průměr 63 let.

Na rozloučenou s našim memoriálem jsme pro naše soutěžící a všechny ostatní připravili občerstvení v retro cenách – vše za 20 Kč. Uběhlo 30 let pořádání akce, na kterou jsme byli pyšní. Uctívali jsme památku dvou hasičů s velkým H, kteří pro hasiče žili a odvedli nepopsatelnou škálu dobrovolné práce. Čest jejich velké památce.

Chtěla bych poděkovat všem soutěžícím, kteří se po celá léta zúčastňovali. Za třicet let nás navštívil hodně velký počet  družstev. Na tuto akci dříve přijíždělo přes 40 družstev. V posledních letech cca 15. Poslední ročník byl vyjímkou a dostavilo se 23 družstev. Velké poděkování patří těm členům divišovského sboru, kteří vždy přiložili ruku k dílu a pomáhali s organizací. A ještě stačili soutěžit.

Dostalo se nám krásného poděkování od starosty SDH Dalovy, Martina Zemana, který pronesl krásná slova „útěchy". Se slovy poděkování se přidal moderátor Jiří Černík, který byl s memoriálem spojen dlouhá léta a vždy ho moderoval vkusně, záživně, prostě profesionálně. Všechno má svůj konec i náš memoriál.

A co to znamená pro mě. Končí velká akce, která se mě dotýkala osobně. František Procházka byl můj otec, který byl pro mě hasičským učitelem, byl mi příkladem, prostě hasič s velkým H. Děkuji Ti taťko. Díky Tobě jsem dnes tam, kde jsem. Za SDH Divišov Dana Vilímková, starostka sboru, starostka Okresního sdružení hasičů, Benešov, náměstkyně starosty Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje a náměstkyně starostky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

autorka: Dana Vilímková – starostka SDH Divišov

Zpět Vytisknout stránku
Zavřít
Zavřít